رویدادها

آخرین رویداد‌های دِراک

جستجو در رویداد‌ها


لوگو رویداد رونمایی اَبر دِراک

در تاریخ: ۲ اردیبهشت، ۱۳۹۸

مراسم رونمایی از اَبر دِراک

بستر ارایه خدمات ابری “اَبر دِراک” روز دوشنبه در شیراز به صورت رسمی رونمایی شد. اَبر دِراک با معرفی زیرساخت توزیع محتوا، امنیت ابری و […]